Produktion


Begge spil fra The Talks er lavet af materiale, som er Svanemærket, og kortene er desuden FSC-certificeret. Alt affald fra trykprocessen bliver behandlet forsvarligt og med omtanke for grøn omstilling, sporbarhed og genanvendelse efter FN’s verdensmål nummer 12 om ansvarlig produktion.
The Heart Talks og The Dark Talks er samlet og pakket i Vestre Fængsel af indsatte, der arbejder med produktion for at styrke deres kompetencer og mulighed for at leve et almindeligt liv i job efter endt afsoning. Produktionsvirksomhed har været en stor del af beskæftigelsen i fængsler og arresthuse i mere end 100 år. Arbejdet giver de indsatte en praktisk og virkelighedsnær hverdag, som holder dem beskæftigede og forbereder dem til livet på den anden side.